Адрес: София 1715,
кв. Младост 4,
бл. 422, вх. Б, ет. 4, ап. 28
Телефони: 0878 884 531;
                 0878 873 691;
Факс:         02 / 877 20 98;
E-mail: geostabilsd@dir.bg


Изпълнение на инжекционни микропилоти по системата на хидроразлив с цел укрепване на земната основа на съществуващи вече изградени сгради или на строителството на нови такива.

Геостабил ООД проучва, проектира и изпълнява специални технологии за извършване на:

 • заздравяване на земната основа преди и след извършване на архитектурно-строителни работи;
 • инжекционни микропилоти (висящи и опорни) изграждани в режим на хидроразрив;
 • укрепване подови плочи,строени върху неуплътнени насипи;
 • подземно градско и минно строителство в сложни инженерногеоложки и хидрогеоложки условия;
 • инжекционни противофилтрационни завеси;
 • водонепропускливи прегради;

виж повечеСъздадената от Геостабил ООД технология за укрепване на земната основа с инжекционни микропилоти изграждани в режим на хидроразрив има широко приложение в строителството:

  Технологията осигурява:
 • нормална работа в стеснени пространства и трудно достъпни участъци, характерни за населени места;
 • минимално влияе върху експлоатацията на обекта, като максимално се съвместява с режима на производствения процес и не изисква неговото спиране;
 • не нарушава равновесието на земната основа;
 • не създава сеизмични натоварвания;

 

виж повече


Начало    |    За фирмата    |    Технология    |    Обекти    |    Контакти